| CONCERTS  | BOARD  | CONTACTS  | SITE MAP | EN |

2015-12-31  : : 
GO TO ENGLISH VERSION >>>
| | MUSIC | | VIDEO | | PHOTO | |
2015-11-20  : : 
ПРОЕКТ "KIEV-ORCHESTRIO"
В САЛОНЕ-РЕСТОРАНЕ «КАНАПА»
ШЕДЕВРЫ УКРАИНСКОГО РЕТРО
ПОДРОБНЕЕ >>>
2015-11-14  : : 
КАМТYГЕZА BIRTHDAY PARTY
СОНЯ СОТНИК, СЕРГЕЙ КУЗИН И ДРУЗЬЯ
ПОДРОБНЕЕ >>>
2015-11-14  : : 
ОСЕННИЙ JAZZ WEEKEND
В АУТЛЕТЕ «МАНУФАКТУРА»
ПОДРОБНЕЕ >>>
БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
CLOSEST CONCERTS DATES

 

"Гурт-Йо-Гурт" - коктейльна бесiда.


Писати про "Гурт-Йо-Гурт" приємно i почесно. Це як велика таїна, до якої пiдходиш с острахом та повагою, адже велич її заслiплює i притягує водночас. Формати та клiше, за допомогою яких журналiсти описують ту чи iншу музичну формацiю, розсипаються на прадавнiй порох, варто лише наблизитись в зону дiї чарiвної аури учасникiв колективу. "Йогурти" за неповних 7 рокiв свого iснування зумiли перетворитись на статусний фiрмовий бенд надзвичайно високого рiвня, об‘їздити купу закордонних та вiтчизняних iмпрез, пограти з найцiкавiшими музикантами, серед яких ("Мандри", "ТНМК", Руслана, Росава) i тепер по-буддистськи радiсно та спокiйно озирають сучаснiсть зi свого затишного п‘єдестальчику та активно працюють далi. Я зустрiвся з учасником змови п‘ятьох – з якої почався "Гурт-Йо-гурт" акордеонистом, гiтаристом та спiваком Данилом Денисовим, дай йому Боже здоров‘я!


"Гурт-Йо-Гурт" пiонери  "кельтики" в Українi. В той час, коли ви тiльки почали працювати – наскiльки складно було сiяти кельтськi зерна в український грунт?
Було легко. Був вже 2000 рiк. На той час цю музику в нас любили i чекали. Всi вже трохи почитали Толкiна та подивилися Рiвер-денс. Чесно кажучи, группа навiть створена була у вiдповiдь на запит громадськостi. Iдею створення запропонував тодiшнiй менеджер паба O` Briens - Робiн Еттрайд. Я на той час вже мав пару рокiв стажу роботи в цьому стилi iз своїми друзями з Пiтера.

За роки працi "йогурти" створили свiй унiкальний стиль, як ви ставитесь до недавньої гiперпопулярностi iрландської музики на пост-радянських просторах та значної кiлькостi гуртiв iнкубаторного формату, що працюють в цьому напрямi?
Паша, дякую за комплiмент! Вiн заслужений тому, що "Гурт-Йо-Гурт" з самого початку творчо iнтерпретував кельтський матерiал. Це не були кавери (зараз вони з`явилися в репертуарi, але їх не багато i вони не дослiвнi), а були обробки народних мелодiй, часто навiть власнi твори в цьому стилi. Та й в питаннi стилю ми нiколи не були "автентичниками", звiдси й своєрiднiсть!
Наскiльки я знаю, крiм нас в Києвi за цей час з`явився всього один гурт в цьому напрямку – "Рун". До нього я ставлюся дуже гарно. Хлопцi серйозно вивчають iрландський фольклор. Вони, як раз – автентичники, з усiма перевагами, якi дає цей спосiб мислення.
Багато iнших груп на територiї СНД тiльки формально кельти. Пiд цим соусом вони подають свою iндивiдуальну творчiсть (Дартс, Зелёные Рукава) i це теж дуже гарно, на мiй погляд.

Iнструменти яких брендiв обирають учасники формацiї?
Йогурт останнiм часом зробив спробу перейти в формат вiртуального ансамбля. В цьому зв`язку треба вiдзначити використання вiртуальних iнструментiв вiд компанiї Roland.
А саме: V-Drums TD-10, V-Accordion FR-7. До повного комплекту не вистачає ще мiдi-датчика Roland для електро-гiтари (хоча вона i без того достатньо вiртуальний iнструмент) i мiдi-скрипки фiрми Zeta , а цифровий мiкшерський пульт Behringer в нас вже є.

Учасники "Гурт-Йо-Гурт" вiдомi сесiйнi музиканти. Як людина з консерваторською освiтою, розкажи, який рiвень музичної грамоти у представникiв українського шоу-бiзнесу?
Пiсля того, як з`ясувалося, що Елвiс Преслi був професiйним водiєм вантажiвки, а Бiтлз не мали навiть початкової муз. освiти, я зрозумiв, що вона (освiта) для шоу-бiзнесу не обов`язкова. Багато хто з наших зiрок (Повалiй, Бiлик, Руслана, Фагот) її як раз мають. Так що, можна сказати: вона i не перешкоджає. Росава - не фаховий музикант, але для спiвачки, достатньо грамотна. НеДiля компенсує недолiк академiчної освiти самовдоконаленням. А взагалi, думаю, достатньо, щоб хоча б хтось один в командi зiрки був музично грамотним. I така людина, як правило, в кожнiй командi є. Частiше всього це – аранжувальник.

Хвиля популярностi кельтської музики в Українi спадає?
Нi, просто Брегович с Кустурицею надали цiй хвилi циганського вiдтiнку. Жарт! Я маю увазi те, що музиканти, якi грали виключно кельтську музику, почали перетворюватися на музикантiв, якi грають всесвiтнiй фольк. Глобалiзацiя, панiмаєш! До речi, я вважаю цей процес (глобалiзацiї) цiлком природнiм (якщо полiтики його не псують) i невпинним , бо ми (люди), все таки - одна велика родина!

Дочiрнi проекти "Йогурту": "Комаха", "Татхагата" та iншi – яка їх доля та iсторiя, чи iснують вони зараз?
Долi цих проектiв покрученi, а iсторiї повнi загадок! Головна загадка: Чому Вони до цих пiр не знаменитi? :-) Постiйних виступiв вони не мають. Але внутрiшня робота iде. Гурт "Татхагата" зараз випустив максi-сингл з шести пiсень за моєю активною участю. Причому кожна пiсня зовсiм не схожа на решту. I КоМаха (Марiя Хмельова) з Йогуртом (Кирило Бородiн) щось весь час пишуть гарне. Зараз, схоже, це вже дует, хоча в альбомi, котрий вони збираються незабаром випустити, будуть i композицiї за моєю участю, якi були записанi ранiше. Я теж складаю i записую новi пiснi. Та найбiльший попит має моя iнструментальна музика, яку я граю на своїх майстер-класах та презентацiях V- Accordionа в рiзних мiстах України.

Кiлька слiв про клубний рух в Українi. Чи достатньо мiсць де звучить жива музика? Яка загалом ситуацiя?
"Я вам не скажу за всю Одесу"- як спiвав Костя-моряк, та ми, кияни, вiдчуваємо скорботу з приводу закриття Бабуїнiв. Це були найзатишнiшi та найiнтелiгентнiшi мiсця в Києвi. Але з'являються новi. Ми граємо в веселiм пабi "To Dublin", "Dakota" дуже приємно оновилася, вiдкрився клуб "Georgia " - думаю, не пропадемо!

I нарештi, як "Гурт-Йо-Гурт" святкує Новий Рiк?
Весело! Сподiваюся, майбутнiй Новий рiк не буде виключенням! Всiх з Наступаючим! Ура!

Iнтерв'ю брав Павло Нечитайло для муз журналу Юритмiкс.